Asiakasrekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Vip Medical HENKILÖREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Henkilörekisterilain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste

 

REKISTERINPITÄJÄ

Vip Medical Kauneusklinikka

Hämeenkatu 75, 05820 Hyvinkää
050 352 2200 info@vipmedical.fi

 

REKISTERIN NIMI

Vip Medical Kauneusklinikka asiakasrekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään asiakkaan ihonhoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä yhteystietoja voidaan myös käyttää tarjousten, uutiskirjeen lähettämisen sekä tekstiviestien lähettämisen yhteydessä.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

Nimi ja yhteystiedot, terveydellisiä tietoja, kuten allergiat, tarttuvat taudit tai ihosairaudet, voimassa olevat lääkitykset, auringonottotavat sekä liikunta- ja ruokailutottumukset.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan ilmoittamat tiedot Vip Medical Kauneusklinikka perustietolomakkeella.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti ulkopuolisilta suojattuna. Lisäksi yhteystietoja säilytetään sähköisesti suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä kirjallisesti tai esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.